Informační systém pro řízení dodávek chemie

HOKR, spol. s r. o.

Pardubické firmě jsme vybudovali moderní informační systém pro kompletní správu jejich prodejních zakázek, nákupních smluv a dodávek průmyslových hnojiv. FERTIS pomáhá zefektivňovat klíčové firemní procesy, organizovat obchod a výrazně zkracovat čas od zadání zakázky po automatické odeslání faktury klientovi.

Když je firma jeden velký EXCEL, který přestává fungovat

V roce 2019 měla firma HOKR v divizi s průmyslovými hnojivy jeden obrovský EXCELový soubor, který organizoval veškerou agendu dodávek průmyslových hnojiv.

Ani nejvýkonnější firemní notebooky už nedokázaly zvládat spouštět makra a zobrazovat / upravovat tisíce záznamů dodávek, které si navíc mezi sebou zaměstnanci čas od času smazali nebo přepsali. Kontaktoval nás obchodní ředitel Agro & Chemie, jestli jim s tím dokážeme pomoci.

HOKR, spol. s r. o.

Firma HOKR, spol. s r.o., Pardubice byla založena v roce 1990 jako výrobně–obchodní společnost se zaměřením na oblast spotřebitelské chemie.

Již několik let působí na českém i zahraničním trhu. Úspěšná realizace velkého množství drobných i velmi náročných zakázek svědčí o technické úrovni, kvalitě výrobků a stoupajícímu zájmů odběratelů o ně.

Správný krok je přejít do světa ON-LINE

Podobný scénář je téměř totožný u všech progresivních firem, které to myslí se svým podnikáním vážně, chtějí se rozvíjet, efektivně se organizovat, automatizovat procesy bez nárůstu počtu zaměstnanců nebo chtějí mít náskok před konkurencí.

Na prvních schůzkách jsme vymysleli, nakreslili a domluvili vznik nového webového informačního systému na míru, který během 3 - 4 měsíců kompletně přebere veškeré agendy EXCELu, bude poskytovat moderní nástroje pro práci všem zaměstnancům a zautomatizuje nejdůležitější firemní procesy.

Výsledkem spolupráce je

 • Kompletní správa nejdůležitějších agend ON-LINE - potvrzené prodejní zakázky, desítky domluvených nákupních smlouv, tisíce zrealizovaných dodávek průmyslových hnojiv
 • Centralizovaná databáze všech firemních kontaktů - synchronizace do mobilních zařízení, tabletů a na PC s využitím People API od společnosti Google
 • Automatická fakturace dodávek a zvýšení cashflow - FERTIS automaticky generuje faktury v různých měnách a rozesílá je ihned po realizaci dodávky klientům, rapidně tak zlepšuje v poslední době velmi důležité cashflow firmy
 • Systém je neustále využíván a rozvíjen - na denní bázi komunikujeme s klientem veškeré změny a organizujeme požadavky v aplikaci Milanote. O tom, že se FERTIS opravdu využívá naplno, svědčí i několik klíčových statistik

  2 300 odeslaných avíz o dodávkách
  550 potvrzených objednávek kupujícím
  500 objednávek pro dodavatele
  470 objednávek pro dopravce
  250 automaticky vystavených faktur

Díky systému FERTIS, jsme ve společnosti HOKR začali profesionálně řešit obchodní případy divize Chemie. Důležité pro nás je, že systém je k dispozici 24/7, jedinou podmínkou je připojení k síti internet. V případě jakýchkoliv problémů funguje výborně podpora ze strany dodavatele systému. Postupně rozšiřujeme jeho funkčnost a zapojujeme do něj stále více našich zaměstnanců.

Pracovní komfort pro naše zaměstnance se díky FERTISu významně zvýšil. Co je však možná ještě důležitější, poskytujeme díky němu lepší službu pro naše zákazníky. V neposlední řadě je nutno zmínit, že, aniž bychom to předem plánovali jako podstatný přínos, mohli v dnešní nejisté době šíření nákazy nemoci COVID-19 všichni naši zaměstnanci úseku obchodu zapojeni do systému FERTIS, bez jakýchkoliv problémů zůstat doma, a to bez jakýchkoliv dopadů na chod naší firmy nebo na úkor zhoršení kvality servisu našim klientům.

Ing. Kamil Možíš
Obchodní ředitel Agro & Chemie